Objazd naukowy.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

12.07.2014 r.