Badania wraku „DUBAS”

lipiec 2013 r.

W lipcu 2013 r. Pracownia Badań Archeologicznych DANTISCUM na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadziła badania archeologiczne wraku „DUBAS” zalegającego na dnie Martwej Wisły w Gdańsku.

Badania polegały na pobraniu z wraku 10 próbek do badań dendrochronologicznych oraz jednej do badań 14C.

Próbki pobrano ze zniszczonej rufy, z luźnych i połamanych fragmentów zalegających obok wraka. Po wydobyciu na powierzchnię okazało się, że były to części klepek dna, poszycia burtowego oraz deski pokładu.

Przeprowadzone przez prof. Marka Krąpca badania dendrochronologiczne i 14C pozwoliły ustalić dwa przedziały chronologiczne dla pobranych próbek: lata 1697-1797 lub lata 1786-1885. Być może w wyniku dalszych badań uda się tą chronologię uściślić.

W trakcie prac nurkowych wstępnie stwierdzono, że jest to najprawdopodobniej wrak wiślanego statku rzecznego typu dubas lub szkuta wiślana o długości ok. 30 m.

 

Tekst powstał m.in. na podstawie informacji

uzyskanych od Waldemara Ossowskiego